"Kvalitní řešení v oblasti LED osvětlení"

LED lights consulting s.r.o.
777 577 661

Reference

Výroba

U výrobních podniků se setkáváme s jasným zadáním. Snížit náklady na svícení minimálně o 50% a striktně dodržet stávající osvětlenost prostor, je-li vyhovující, nebo splnit normou požadovanou intensitu osvětlení. Dalším parametrem našich realizací je nejen úspora, ale samozřejmě i zlepšení pracovních podmínek na pracovištích, zvýšení pohody zaměstnanců a spolu s tím i zvýšení výkonnosti a bezpečnosti práce.

Nezanedbatelným přínosem LED osvětlení je i snížení energetické náročnosti budov, eliminace jalových proudů, stroboskopického efektu atd. V průmyslových prostorách vedle LED trubic používáme zpravidla průmyslová světla - LED cylindry, které navíc umožňují zavedení plné automatizace a regulace osvětlení, čím lze dosáhnout dalších nezanedbatelných úspor. Zavedením LED technologie, dosahujeme v oblasti průmyslu a výroby úspory 50-70% z plateb za elektrickou energii spotřebovanou za svícení a to při zachování stejné, nebo vyšší intenzity světla.

Nejčastěji užívané produkty při realizacích v průmyslu jsou:

  • LED trubice REVOSAN® v různých variantách
  • Tělesa pro LED trubice
  • LED průmyslová světla – cylindry REVOSAN®

Standardem našich služeb v tomto sektoru je i měření osvětlenosti ploch a celkového příkonu provozovny před a po realizaci. V případě že si to situace vyžaduje, je součástí naší nabídky i zpracování celkového návrhu osvětlení v programu DiaLux, nebo realizace stmívání pomocí čidel hlídajících hladinu osvětlenosti.

Kontaktní formulář