"Kvalitní řešení v oblasti LED osvětlení"

LED lights consulting s.r.o.
777 577 661

Aktuality

Reference

Agropodnik Košetice a.s.

Agropodnik Košetice, a.s. vznikl v roce 2003 změnou právní formy (na akciovou společnost) z původního družstva Agrodružstvo Košetice, které vzniklo v roce 1976 sloučením JZD Košetice, JZD Buřenice a JZD Chyšná. Podle těchto původních družstev je i dnes společnost rozdělena do tří středisek – středisko Košetice , Buřenice a Chyšná . V současné době Agropodnik Košetice, a.s. obhospodařuje přibližně celkem 2 850 ha. Podnik hospodaří na Českomoravské vrchovině, nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 494 – 570 metrů n.m. Průměrná roční teplota je 7,4oC. Klimatickým podmínkám na Vysočině je přizpůsobena struktura rostlinné výroby, kde stěžejní část tvoří výroba krmné základny pro živočišnou výrobu (kukuřice, výroba senáží, atd.), dále společnost pěstuje brambory sadbové i konzumní, potravinářskou pšenici, řepku, v menší míře ječmen, oves a další. Živočišná výroba se zaměřuje na chov skotu holštýnského plemene, především na výrobu mléka a produkci hovězího masa. Větší význam má také chov prasat. Agropodnik Košetice, a.s. provozuje čerpací stanici pohonných hmot a mycí linku pro osobní i nákladní automobily.

Adresa realizace: Košetice 212, okr. Pelhřimov – provoz Lejčkov. www.agrokosetice.cz

Realizace 12/2013:

Ve společnosti Agropodnik Košetice a.s. jsme realizovali pilotní projekt LED osvětlení v prostorách dojírny a přilehlé chodby. Projekt byl realizován na základě výměny fluorescenčních trubic T8 za LED trubice REVOSAN®.Přínos pro klienta

  • Intenzita a kvalita osvětlení dle norem
  • Kvalitní nemihotavé světlo LED
  • Nulové náklady na údržbu osvětlení
  • Roční úspora za elektrickou energii 61%

Místo realizace

Kontaktní formulář